آتش‌نشانی

اجرای لوله کشی سیستم آتش‌نشانی

اجرای لوله کشی سیستم آتش‌نشانی مجموعه اقداماتی است که برای مقابله با آتش به وسیله خاموش کردن، کنترل و یا هدایت آتش های ناخواسته انجام می‌گردد.

آتش‌نشانی

اجرای لوله کشی سیستم آتش‌نشانی مجموعه اقداماتی است که برای مقابله با آتش به وسیله خاموش کردن، کنترل و یا هدایت آتش های ناخواسته انجام می‌گردد.

انواع روش های سیستم آتش‌نشانی عبارت است از:

۱-روش خشک: در این نوع لوله کشی آتش‌نشانی، منبع آب مورد نیاز جهت استفاده در لوله کشی از منابع آب ساختمان جدا است.
۲-روش تر: در این نوع لوله کشی آتش‌نشانی، منبع آب مورد نیاز جهت استفاده در لوله کشی از منابغ آب ساختمان جدا نیست.

محصولات رایان ابتکار

پوستر

برای انتخاب محصول مورد نظر خود بعد از مشاهده انواع محصولات ما در گالری تصاویر زیر، کد محصول مورد نظر خود را به متخصصان...

کاغذ دیواری

برای انتخاب محصول مورد نظر خود بعد از مشاهده انواع محصولات ما در گالری تصاویر زیر، کد محصول مورد نظر خود را به متخصصان...

۰۹۱۲٢٧۶۴٧٨۴
٠٩٣٥٩٤١٦٥٠٣

برای مشاوره رایگان با رایان ابتکار تماس بگیرید.