آیفون تصویری

تهیه و نصب و تعمیر انواع آیفون تصویری

در بازکن تصویری یا آیفون تصویری نوعی در بازکن است که در مجموعه های مسکونی یا تجاری نصب می شود، تا تامین کننده زنگ در مکالمه و باز کننده در باشد. مشخصه این وسیله آن است که شخص می تواند فرد پشت در را ببیند و تنها اگر مایل باشد در را بر او باز کند.

  آیفون تصویری

در بازکن تصویری یا آیفون تصویری نوعی در بازکن است که در مجموعه های مسکونی یا تجاری نصب می شود، تا تامین کننده زنگ در مکالمه و باز کننده در باشد. مشخصه این وسیله آن است که شخص می تواند فرد پشت در را ببیند و تنها اگر مایل باشد در را بر او باز کند.

محصولات رایان ابتکار

پوستر

برای انتخاب محصول مورد نظر خود بعد از مشاهده انواع محصولات ما در گالری تصاویر زیر، کد محصول مورد نظر خود را به متخصصان...

کاغذ دیواری

برای انتخاب محصول مورد نظر خود بعد از مشاهده انواع محصولات ما در گالری تصاویر زیر، کد محصول مورد نظر خود را به متخصصان...

۰۹۱۲٢٧۶۴٧٨۴
٠٩٣٥٩٤١٦٥٠٣

برای مشاوره رایگان با رایان ابتکار تماس بگیرید.