تخریب و اصلاح نقشه

مشاوره، طراحی، تخریب و اصلاح نقشه

برای رسیدن به فضای بازتر، روشن تر و رویایی تر گاهی نیاز است تیغه یا دیوارهایی به نقشه اضافه یا از آن حذف شود که با توجه به حساسیت کار چه از لحاظ ایمنی سازه و نکات فنی و چه از لحاظ زیبایی و نتیجه بصری نهایی، این کار مستلزم داشتن دانش کافی در بحث سازه و باربری است که گروه طراحی و مهندسی رایان ابتکار خانه به خانه با داشتن تیمی متشکل از مهندسین زبده و با تجربه شما را در رسیدن به بهترین نقشه و فضا یاری میکند.

تخریب و اصلاح نقشه

برای رسیدن به فضای بازتر، روشن تر و رویایی تر گاهی نیاز است تیغه یا دیوارهایی به نقشه اضافه یا از آن حذف شود که با توجه به حساسیت کار چه از لحاظ ایمنی سازه و نکات فنی و چه از لحاظ زیبایی و نتیجه بصری نهایی، این کار مستلزم داشتن دانش کافی در بحث سازه و باربری است که گروه طراحی و مهندسی رایان ابتکار خانه به خانه با داشتن تیمی متشکل از مهندسین زبده و با تجربه شما را در رسیدن به بهترین نقشه و فضا یاری میکند.

محصولات رایان ابتکار

پوستر

برای انتخاب محصول مورد نظر خود بعد از مشاهده انواع محصولات ما در گالری تصاویر زیر، کد محصول مورد نظر خود را به متخصصان...

کاغذ دیواری

برای انتخاب محصول مورد نظر خود بعد از مشاهده انواع محصولات ما در گالری تصاویر زیر، کد محصول مورد نظر خود را به متخصصان...

۰۹۱۲٢٧۶۴٧٨۴
٠٩٣٥٩٤١٦٥٠٣

برای مشاوره رایگان با رایان ابتکار تماس بگیرید.