روشویی و دستشور

تهیه و نصب انوع روشویی و دستشور

روشویی لگنی است از جنسی مانند سرامیک یا فلز که شیر آبی بالای آن کار گذاشته می شود.

روشویی و دستشور

روشویی لگنی است از جنسی مانند سرامیک یا فلز که شیر آبی بالای آن کار گذاشته می شود و برای شستن دست و رو به کار می رود. روشویی در هر جایی که به آن نیاز باشد ساخته می شود به ویژه کنار توالت.

به فضایی هم که لگن روشویی در آن کار گذاشته شده روشویی می گویند، یعنی برای نمونه سرویس بهداشتی دربردارنده ی فضاهایی مانند حمام، توالت و روشویی خواهد بود.

محصولات رایان ابتکار

پوستر

برای انتخاب محصول مورد نظر خود بعد از مشاهده انواع محصولات ما در گالری تصاویر زیر، کد محصول مورد نظر خود را به متخصصان...

کاغذ دیواری

برای انتخاب محصول مورد نظر خود بعد از مشاهده انواع محصولات ما در گالری تصاویر زیر، کد محصول مورد نظر خود را به متخصصان...

۰۹۱۲٢٧۶۴٧٨۴
٠٩٣٥٩٤١٦٥٠٣

برای مشاوره رایگان با رایان ابتکار تماس بگیرید.