فلاش تانک

نصب انواع فلاش تانک

فلاش تانک یا همان سیفون به عنوان یک وسیله ضروری در خانه ها استفاده می شود. سیفون ها در ابتدا در سرویس های بهداشتی که دارای توالت های فرنگی بودند، استفاده می شدند، اما به دلیل اهمیت این وسیله و بهداشتی بودن آنها امروزه در توالت های تخت نیز از این وسیله استفاده می شود.

فلاش تانک

فلاش تانک یا همان سیفون به عنوان یک وسیله ضروری در خانه ها استفاده می شود. سیفون ها در ابتدا در سرویس های بهداشتی که دارای توالت های فرنگی بودند، استفاده می شدند، اما به دلیل اهمیت این وسیله و بهداشتی بودن آنها امروزه در توالت های تخت نیز از این وسیله استفاده می شود.

محصولات رایان ابتکار

پوستر

برای انتخاب محصول مورد نظر خود بعد از مشاهده انواع محصولات ما در گالری تصاویر زیر، کد محصول مورد نظر خود را به متخصصان...

کاغذ دیواری

برای انتخاب محصول مورد نظر خود بعد از مشاهده انواع محصولات ما در گالری تصاویر زیر، کد محصول مورد نظر خود را به متخصصان...

۰۹۱۲٢٧۶۴٧٨۴
٠٩٣٥٩٤١٦٥٠٣

برای مشاوره رایگان با رایان ابتکار تماس بگیرید.