محافظ برق مرکزی

نصب محافظ برق مرکزی

محافظ برق دستگاهی است که در مسیر ورودی برق قرار می گیرد و در صورتی که مقدار ولتاژ یا آمپر یا توان مصرفی به هر دلیلی ( مانند: اشکال برق رسانی، رعد و برق و حوادث طبیعی، سرقت کابل های برق شهری، مصرف برق بیش از حد مصرف کننده و ... ) خارج از محدوده استاندارد گردد، مسیر ورود برق را قطع می نماید.

محافظ برق مرکزی

محافظ برق دستگاهی است که در مسیر ورودی برق قرار می گیرد و در صورتی که مقدار ولتاژ یا آمپر یا توان مصرفی به هر دلیلی ( مانند: اشکال برق رسانی، رعد و برق و حوادث طبیعی، سرقت کابل های برق شهری، مصرف برق بیش از حد مصرف کننده و … ) خارج از محدوده استاندارد گردد، مسیر ورود برق را قطع می نماید و پس از طی زمانی مشخص در صورت ایجاد شرایط استاندارد، مجدد مسیر ورود جریان را به تجهیزات الکتریکی، وصل می نماید تا از آسیب به دستگاه مورد نظر جلوگیری شود.

محصولات رایان ابتکار

پوستر

برای انتخاب محصول مورد نظر خود بعد از مشاهده انواع محصولات ما در گالری تصاویر زیر، کد محصول مورد نظر خود را به متخصصان...

کاغذ دیواری

برای انتخاب محصول مورد نظر خود بعد از مشاهده انواع محصولات ما در گالری تصاویر زیر، کد محصول مورد نظر خود را به متخصصان...

۰۹۱۲٢٧۶۴٧٨۴
٠٩٣٥٩٤١٦٥٠٣

برای مشاوره رایگان با رایان ابتکار تماس بگیرید.