کانال سازی و دریچه کولر

انواع کانال‌کشی

وظیفه اصلی کانال کولر آبی، انتقال جریان هوا است و در همین کار ساده نکات ریزی وجود دارد که اگر رعایت نشود نتایج نامطلوبی را به همراه خواهد داشت.

کانال سازی و دریچه کولر

وظیفه اصلی کانال کولر آبی، انتقال جریان هوا است و در همین کار ساده نکات ریزی وجود دارد که اگر رعایت نشود نتایج نامطلوبی را به همراه خواهد داشت. برای رسیدن به یک کانال کشی اصولی، باید انشعاب گیری در کانال ها به درستی انجام شود و در موقعیت های درستی از زانوئی ها استفاده شود. اگر تغییر شکل در کانال کشی بر اساس اصول استاندارد نباشد، بازدهی مناسبی را نصیب شما نمیکند.

محصولات رایان ابتکار

پوستر

برای انتخاب محصول مورد نظر خود بعد از مشاهده انواع محصولات ما در گالری تصاویر زیر، کد محصول مورد نظر خود را به متخصصان...

کاغذ دیواری

برای انتخاب محصول مورد نظر خود بعد از مشاهده انواع محصولات ما در گالری تصاویر زیر، کد محصول مورد نظر خود را به متخصصان...

۰۹۱۲٢٧۶۴٧٨۴
٠٩٣٥٩٤١٦٥٠٣

برای مشاوره رایگان با رایان ابتکار تماس بگیرید.